Kundkännedom för både privat- och företagskunder

Med CM1 KYC får du automatisk insamling och uppföljning av din KYC-process

  • KYC-samling – Digitalt signerade formulär för både privat- och företagskunder
  • Konfigurerbart arbetsflöde –  För att stötta dina affärsprocesser
  • Riskutvärdering – Förbättra din AML-riskutvärdering med insamlad KYC -information
  • Onboarding och KYC-uppföljning – Håll dig uppdaterad med vår KYC-uppföljningsmotor.
  • Flexibla kundanpassade webbformulär – Stöd för signeringstjänst utifrån ditt eget val samt flera möjligheter att leverera KYC till kund.

Ett API gör det möjligt att integrera i ditt företag på ett enkelt sätt

KYC-modulen

CM1 KYC – uppföljningshantering

För att upprätthålla efterlevnaden av KYC krävs uppföljning.

Med CM1 KYC-motor kan du hålla reda på varje kunds KYC-information och möjliggöra att informationen hämtas och förnyas.

CM1 KYC - uppföljningshantering

Kontakta oss för mer information

Kontakta mig ang. KYC