Samarbetspartners

Vi är stolta över våra samarbetspartners, nedan finns några av dem.

ECPAT Sverige

ECPAT Sveriges Finanskoalition (Finanskoalitionen) startades med syftet att gemensamt med aktörer från finanssektorn arbeta för att förhindra att aktörernas tjänster missbrukas för betalningar för sexuella övergrepp mot barn.

Finanskoalitionen består idag av 14 banker, Softronic och representanter från Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA).

Tillsammans verkar vi för att förhindra exploatering mot barn.

Läs mer om Ecpat här! 

Value8

Genom samarbetet med Value8 får vi företagsinformation samt kontroll av verkliga huvudmän.

Läs mer om value8 här! 

Swedish FinTech Association

Swedish FinTech Association är en branschförening för fintechbolag verksamma i Sverige och tillsammans med våra medlemsbolag arbetar vi för att främja utvecklingen av den svenska fintechbranschen.

Föreningen grundades 2017 med syftet att öka förståelsen för fintech och är idag en viktig brygga mellan myndigheter, beslutsfattare och fintechaktörer. Genom att lyfta fintechbranschens viktigaste frågor vill föreningen säkerställa att Sverige har de bästa förutsättningarna för att fintechbolag ska kunna fortsätta att vara innovativa och konkurrenskraftiga, både på lokal och global nivå.

CM1 är med i föreningen och är aktiva i deras Advisory Board.

https://www.swefintech.se/

Dow Jones

Dow Jones Risk & Compliance är en global leverantör av riskdata, integrerade tekniklösningar och due diligence-tjänster för hantering av regulatoriska risker.

CM1 använder data från Dow Jones Risk & Compliance för att göra vårt AML-system tillgängligt för global användning inom olika branscher. Varje dag utsätts finansiella institutioner och företag för kriminella organisationer som försöker tvätta pengar. För att förhindra detta samarbetar CM1  med Dow Jones för att säkerställa att kunderna skyddas mot olaglig verksamhet såsom penningtvätt och finansiell brottslighet.

https://www.dowjones.com/professional/risk/