CM1 - En tjänst för hantering av AML-compliance

CM1 är en tjänst som innehåller verktyg och processtöd för att kunna efterleva kraven i Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. CM1 möjliggör även en effektiv kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Hur kan CM1 hjälpa dig?

Kundkännedom

Grundläggande och utökad kundkännedomgenom bland annat identitetskontroll, historik och kundkategorisering.

Affärsrelationer

Uppföljning av pågående affärsrelationer genom hantering och övervakning av transaktionsflöden.

PEP- och sanktionslistor

Kontroll av hela kundregister mot PEP- och sanktionslistor anpassade efter svensk lagstiftning och PUL.

Rapportering

Extern och intern rapportering.

CM1 ger dig som omfattas av den nya lagen en portal där du enkelt kan inhämta, dokumentera och arkivera kundkännedom och tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt.

Intresseanmälan

Vill du veta mer om hur Softronic kan hjälpa dig i frågor kopplade till AML?