Vad är CM1?

CM1 är Nordens marknadsledande AML- system för att motverka penningtvätt. Tjänsten innehåller verktyg och processtöd för att efterleva krav om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. CM1 hanterar effektivt och lätthanterligt kundkännedomsprocesser och transaktionsmonitorering samt kontroller mot PEP och sanktionslistor.

Läs mer om CM1

Nyheter

CM1 är ett system för att motverka penningtvätt. CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. CM1 erbjuds som en tjänst och införandet sker i nära samarbete med kund för att stödja kundens specifika behov och verksamhet. CM1 vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders behov och för att följa rådande lagar och regler. Inom tjänsten finns tilläggsmoduler för bl.a KYC, riskklassificering och möjlighet att ansluta AI/mönsterigenkänning.

Varför oss?

KYC

Realtidskontroller samt riskklassning av kunder via API. Löpande screening av kunder, företrädare och verkliga huvudmän mot PEP- och sanktionslistor.
Uppdatering av riskklass på samtliga kunder under hela affärsförbindelsen.
Daglig uppdatering med all information om verkliga huvudmän från Bolagsverket.

Monitorering & AI

Transaktionsmonitorering genom individuellt uppsatta regler och möjlighet att använda AI med hjälp av mönsterigenkänning.

Pålitlighet & Säkerhet

Tjänsten är tillgänglig 24/7/365 och processar mer än 100 miljoner kunder per dag. CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR. Tjänsten är ISO27001-certifierad.