Med flerårig erfarenhet och hög kompetens inom området levererar vi CM1, Nordens marknadsledande AML-system.

Prova gratis i 30 dagar

CM1 är ett system för att motverka penningtvätt. CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. CM1 erbjuds som en tjänst och införandet sker i nära samarbete med kund för att stödja kundens specifika behov och verksamhet. CM1 vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders behov och för att följa rådande lagar och regler. Inom tjänsten finns tilläggsmoduler för bl.a KYC, riskklassificering och AI/mönsterigenkänning.

Varför oss?

Riskmotor för riskklassificering av kunder. Kontroll av kunder mot PEP och Sanktionslistor, via API samt i batch.

KYC

Realtidskontroller samt riskklassning av kunder via API. Löpande screening av kunder och verkliga huvudmän mot PEP och sanktionslistor.
Uppdatering av riskklass på samtliga kunder under hela affärsförbindelsen.
Daglig uppdatering med all information om verkliga huvudmän från Bolagsverket.

Transaktionsmonitorering med hjälp av regelmallar, samt möjlighet att använda AI med hjälp av mönsterigenkänning.

Monitorering & AI

Transaktionsmonitorering med hjälp av regelmallar, samt möjlighet att använda AI med hjälp av mönsterigenkänning.

CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR.

Pålitlighet & Säkerhet

Tjänsten är tillgänglig 24/7/365 och processar mer än 60 miljoner transaktioner per dag. CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR.

Nyheter

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.