Vad är penningtvätt?

Vad är penningtvätt?

Möjligheten att tjäna pengar är en stark drivkraft inom nästan alla typer av kriminalitet och i synnerhet inom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda sina brottsvinster i den legala sektorn behöver svarta pengar tvättas vita. Pengar från till exempel narkotikahandel, människohandel eller bankrån måste omvandlas till skenbart lagliga inkomster och tillgångar. Penningtvätten kan ske på olika sätt, bland annat beroende på vilken typ av brottslighet det rör sig om eller t.ex. om pengarna är i kontant eller elektronisk form eller om de är i svensk eller utländsk valuta.

Varför är det viktigt att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

De verksamhetsutövare som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska granska och rapportera sina kunders transaktioner för att det ska vara möjligt att upptäcka misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. När du rapporterar det som är misstänkt kan det leda till att brottsutredande myndigheter upptäcker och klarar upp brott i samhället som annars skulle kunna ha passerat oupptäckta.

Penningtvätt är ett nationellt och internationellt problem. Det utgör ett samhällsmässigt hot som kan få omfattande negativa konsekvenser för bland annat Sveriges säkerhet och ekonomi..

Nedanstående företag omfattas av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • Finansiella företag
 • Banker
 • Kreditmarknadsbolag
 • Värdepappersbolag
 • Fondbolag
 • Livförsäkringsbolag
 • Försäkringsförmedlare
 • Inlåningsföretag
 • Företag som ger ut elektroniska pengar, tillhandahåller betalningsöverföring, valutaväxling eller bedriver annan finansiell verksamhet.

Andra företag och yrkesutövare

 • Fastighetsmäklare
 • Företag som driver kasino
 • Företag som är anordnare av speltjänster
 • Godkända och auktoriserade revisorer och skatterådgivare
 • Advokater, biträdande jurister och oberoende jurister
 • Företag med yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.
 • Pantbanker
 • Revisorer, eller registrerat revisionsbolag
 • Skatterådgivare