« Tillbaka till Nyheter

Ny lag om nationellt konto- och värdefackssystem ska ge effektivare verktyg vid finansiella utredningar

AML | 28 jan 2020

Regeringen överlämnade denna remiss till Lagrådet den 21 november 2019.

Regeringen har remitterat ett förslag till lagrådet om ett nationellt datasöksystem som förbättrar myndigheternas möjligheter att snabbt få information om var en viss person innehar konton eller värdefack. Detta är ett förslag i en lång rad av åtgärder för att förbättra arbetet mot organiserad brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 september 2020.

Läs pressmeddelandet från Finansdepartementet här.

Läs hela rapporten här!

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.