Sanktionskontroll av Roburs portföljer

Robur grundades 1967 som ett helägt dotterbolag till Swedbank.

Idag erbjuder Robur sparande i omkring 80 fonder.