Planerade arbeten

 • 2017-11-27 11:47:02

  Nästa uppdatering i CM1 är planerad till 7 december.

  Nästa uppdatering i CM1 är planerad till 7 december.

  Innehåller bland annat utökade API funktioner. Möjlighet att återsända PEP och sanktionsinformation till kundsystem. Läs mer i nya release notes.

 • 2017-06-09 08:55:25

  Datum för nästa uppdatering

  Kommande uppdatering för CM1 är planerad till den slutet av september.

  Meddelande om denna uppdatering, inklusive release notes med beskrivning av vad uppdateringen innehåller, kommer att sändas ut till befintliga kunder minst två veckor innan.

 • 2017-02-01 09:58:49

  Datum för planerade servicefönster

  Servicefönster för uppdatering/patchning av servrar är natten till fjärde torsdagen varje månad.

  Planerade datum för 2017 är som följer.

  FebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
  23/223/320/425/522/627/724/821/926/1023/1128/12
 • 2017-02-01 09:49:49

  Förvaltningsplan

  Tjänsten CM1 uppdateras löpande med fyra releaser per år.

  Planerade uppdateringar annonseras till kunder via e-post minst två veckor innan releasedatum. Vid dessa tillfällen sänds även release notes ut. Release notes finns även att läsa i Hjälp-sektionen som inloggad i CM1:s gränssnitt.

  Utöver releaserna sker uppdateringar/patchning av driftsmiljön i månatliga servicefönster fjärde torsdagen varje månad.

   

Nya funktioner

 • 2017-11-27 11:52:15

  Uppdatering i CM1 21 september 2017

  PEP/ RCA/ Sanktions-status under företagskoppling.

  På kundöversikten kan man nu se om en Organisation är Sanktionsmarkerad samt om kopplade Verkliga huvudmän är PEP/RCA eller Sanktionsmarkerad.

  Filtrera bort träffar satta som Falsk positiv.

  Det är nu möjligt att filtrera bort träffar satt som Falsk positiv inne på ett listärende. Klicka i checkboxen och träffarna försvinner. Klicka ur checkboxen och träffarna kommer tillbaka.

  Ny behörighet Handläggare read-only.

  Det finns en ny användargrupp med namnet Handläggare read-only. Det är en visa behörighet där handläggaren ser samma information som med behörighet Handläggare. Man är dock ej tillåten att editera kunder/ärenden eller transaktioner.

 • 2017-06-09 08:55:06

  Lansering av riskmotor

  På kvällen den 8 juni gjordes det en uppdatering av CM1.

  Primärt innehöll denna uppdatering en ny riskmotor.

  För att få tillgång till konfigurationen av riskmotorn behöver du ha användarrollen Riskadministratör.

   

  Riskmotorn är ett tillägg till CM1-grässnittet som vi lanserar en första version av den 8 juni.

  Syftet är att skapa ett verktyg för mer individuell riskbedömning av kunder, såväl fysiska som juridiska personer.

  Tjänsten bygger på den information som inkommer till CM1 via kundfiler. Möjligheten kommer nu finnas att sända ett bredare spektrum av kundparametrar, välja vilka av dessa som skall ingå i konfigurationen av riskmotorn och sen på en konfigurationssida var för sig sätta en risk på värdena i parametrarna. T ex kan man sätta olika risknivåer på land så att kundens riskvärde ändras när kunden flyttar från ett land till ett annat.

  En kalkylering baserad på förändrade värden görs sen per dygn. Kunder går att dela in riskgrupper baserat på riskvärden och kundens riskgrupp kan därmed ligga till grund för regelmonitoreringen.

  CM1-användare med rollen riskadministratör konfigurerar själva riskmotorn i gränssnittet.

   

  Du som redan är CM1-kund kan läsa mer om uppdatering i utsända release notes.

 • 2017-03-16 09:24:21

  Starta om webbläsaren efter nattens CM1-uppdatering

  Inatt, natten till den 16 mars genomförde vi en uppdatering.

  Exakt vad uppdateringen innehåller kan befintliga kunder läsa om i Release Notes i CM1-gränssnittet under Hjälpsektion.

  För att kunna logga in första gången är efter uppdateringen behöver man starta om sin webbläsare.

   

 • 2017-02-01 10:55:23

  Autoarkivering av avliden listperson/PEP

  Det är nu möjligt att automatiskt stänga listträffar om en listperson eller PEP är avliden enligt sanktionslistan.

  Syftet är att undvika utredning av avlidna personer.

  Kontakta CM1 Servicedesk om du vill aktivera denna funktion.

   

  Detta är ett av många exempel på en funktion som lanserades i releasen i november 2016.

 • 2017-02-01 10:31:58

  Tillåta duplicering av kund

  Flera användare har efterfrågat möjligheten att i gränssnittet lägga upp flera kunder med samma personnummer/organisationsnummer (notera att dessa har olika CustomIdn).

  Tidigare var detta otillåtet i gränssnittet och skrev man in en kunds personnummer så skickades man till den tidigare skapade kunden.

  Vi har nu skapat företagsinställningar som ger dupliceringsmöjligheten valbar. Man blir således inte längre skickad till tidigare existerande kund om dessa företagsinställningar är satta. Precis som förut går det inte att skapa en kund med samma CustomId som en existerande kund.

  För att utnyttja denna funktionalitet, kontakta CM1 Service Desk.

   

  Detta är ett av många exempel på en funktion som lanserades i releasen i september 2016.

 • 2017-02-01 10:27:15

  Historik över tidigare organisationskopplingar

  CM1 har förbättrat stödet och visar nu även historik över tidigare kopplingar mellan personer och organisationer.

  Förändringen slår igenom i både personvyn och företagsvyn.

  Syftet är att förenkla vid utredning av verklig huvudman.

   

  Detta är ett av många exempel på en funktion som lanserades i releasen i september 2016.

 • 2017-02-01 10:19:03

  Lansering av CM1 Service Desk

  Under 2016 lanserade CM1 en ny serviceportal baserad på JIRA, kallad CM1 Service Desk.

  Portalen förbättring kundkommunikationen och ger bättre spårbarhet i såväl pågående som avslutade ärenden.

  Portalen är tänkt att användas för såväl enkla frågor som anmälan av nya krav på utveckling och rapport av incidenter.

  OBS! Det går inte att skicka e-post till serviceportalen innan du är anmäld som användare. Du hittar mer information om hur du anmäler dig till portalen i en nedladdningsbart dokument i vänstermenyn på Supportsidan.