Prova CM1 Light kostnadsfritt i en månad

Nu har du möjlighet att prova CM1 i en månad kostnadsfritt. Under denna period kan du testa screening mot PEP- och sanktionslistor samt CM1s inbyggda ärendehantering av träffar. Du har även möjlighet att lägga till parametrar på dina kunder som du kan använda för riskklassificering i CM1s kraftfulla riskmotor.

Har du företagskunder så hämtar vi även verkliga huvudmän från Bolagsverket direkt utan att du själv behöver lägga till dem.

Prova gratis nu!

CM1 laptop

CM1 – Marknadsledande AML-system

Riskmotor för riskklassificering av kunder. Kontroll av kunder mot PEP och Sanktionslistor, via API samt i batch.

Effektivt AML-arbete

I CM1 har du ett kraftfullt verktyg som hjälper dig i arbetet med att motverka penningtvätt, korruption och terroristfinansiering. Systemet och dess moduler utvecklas löpande parallellt med gällande lagstiftning och regelverk så att du kan spara tid och resurser. CM1 hjälper dig att fokusera mer på din kärnverksamhet.

Logga, spåra samt välj enkelt och smidigt från all er informationsmängd, det som ska rapporteras och följas upp.

Bättre riskhantering

Med CM1s kraftfulla riskmotor kan du enkelt sätta upp vilka parametrar du vill använda för att räkna ut din risk. Riskmotorn är flexibel och enkel att anpassa till din verksamhets behov och är ett effektivt redskap för dig som vill ha kontroll på ditt företags AML-risker.

CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR.

Uppnå regelefterlevnad

Genom löpande utveckling av ny funktionalitet och ständig anpassning till gällande regelverk kan du känna dig trygg med att CM1 alltid stödjer ditt företags AML-funktion. Kombinera din marknadsexpertis och kundkännedom med produktspecifika riskparametrar och CM1s funktionalitet för att uppnå regelefterlevnad.

Vanliga frågor om CM1 Light

Vilken PEP- och sanktionsinformation ingår i CM1 Light?

Högkvalitativ PEP-information från Bogard och DowJones. Sanktionslistor från EU/FN.

Ingår verklig huvudman från Bolagsverket?

Ja, uppdaterad information hämtas dagligen direkt från Bolagsverket.

Hur lägger jag till mina kunder i CM1 Light och var sparas de?

Import av kunder kan enkelt ske direkt i tjänsten. Efter det kan du fritt lägga till nya kunder och hantera dem direkt i CM1. Din kundinformation lagras och hanteras enligt GDPR precis på samma sätt som i den fullständiga versionen av CM1 och hanteras på ett säkert sätt enligt ISO27001.

Prisplan – Prova gratis

Funktionalitet
CM1 Light
CM1
Tillgång till CM1s basfunktionalitet
Kundsupport
Kontroll mot PEP- och sanktionslistor
Realtidskontroller och uppdateringar via API
Daglig uppdatering av verkliga huvudmän från Bolagsverket
Riskklassning av kunder med hjälp av riskmotor
Transaktionsmonitorering
Skapa rapportfiler för rapportering till FIPOs goAML
Företrädargranskning
CM1 Dynamic Reports
Adverse/negativ media
Rapporter och statistik

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.