Nu har du möjlighet att köpa CM1 Light från 995kr*/månad om du tecknar dig för ett år. Priset gäller för max 1000 kunder.

CM1 Light innehåller PEP- och sanktionslistor samt CM1s inbyggda ärendehantering av träffar. Har du företagskunder så hämtar vi även verkliga huvudmän från Bolagsverket direkt utan att du själv behöver lägga till dem.

Du har även möjlighet att lägga till parametrar på dina kunder som du kan använda för riskklassificering i CM1s kraftfulla riskmotor och då blir priset 3995 sek*/månad med avtalslängd 1 år.

*priset avser från 995 kr/månad
** För riskmotorn är priset från 3995kr/månad

CM1 laptop

Prisplan CM1 Light

Funktionalitet
CM1 Light
CM1
Tillgång till CM1s basfunktionalitet
Kundsupport
Kontroll mot PEP- och sanktionslistor
Realtidskontroller och uppdateringar via API
Daglig uppdatering av verkliga huvudmän från Bolagsverket
Riskklassning av kunder med hjälp av riskmotor** (Kostar extra för CM1 Light)
Transaktionsmonitorering
Skapa rapportfiler för rapportering till FIPOs goAML
Företrädargranskning
CM1 Dynamic Reports
Adverse/negativ media
Rapporter och statistik

Fyll i formuläret för att köpa CM1 light!

Vanliga frågor om CM1 Light

Vilken PEP- och sanktionsinformation ingår i CM1 Light?

Högkvalitativ PEP-information från Bogard och DowJones. Sanktionslistor från EU/FN.

Ingår verklig huvudman från Bolagsverket?

Ja, uppdaterad information hämtas dagligen direkt från Bolagsverket.

Hur lägger jag till mina kunder i CM1 Light och var sparas de?

Import av kunder kan enkelt ske direkt i tjänsten. Efter det kan du fritt lägga till nya kunder och hantera dem direkt i CM1. Din kundinformation lagras och hanteras enligt GDPR precis på samma sätt som i den fullständiga versionen av CM1 och hanteras på ett säkert sätt enligt ISO27001.

Är det enkelt att uppgradera CM1 Light till fullskalig CM1?

Ja, det är inga problem och är mycket enkelt.

Riskmotor för riskklassificering av kunder. Kontroll av kunder mot PEP och Sanktionslistor, via API samt i batch.

Effektivt AML-arbete

I CM1 har du ett kraftfullt verktyg som hjälper dig i arbetet med att motverka penningtvätt, korruption och terroristfinansiering. Systemet och dess moduler utvecklas löpande parallellt med gällande lagstiftning och regelverk så att du kan spara tid och resurser. CM1 hjälper dig att fokusera mer på din kärnverksamhet.

CM1 - Compliance & Uppföljning

Bättre riskhantering

Med CM1s kraftfulla riskmotor kan du enkelt sätta upp vilka parametrar du vill använda för att räkna ut din risk. Riskmotorn är flexibel och enkel att anpassa till din verksamhets behov och är ett effektivt redskap för dig som vill ha kontroll på ditt företags AML-risker.

CM1 tillgänglig 24/7/365 och processar mer än 60 miljoner transaktioner per dag.

Uppnå regelefterlevnad

Genom löpande utveckling av ny funktionalitet och ständig anpassning till gällande regelverk kan du känna dig trygg med att CM1 alltid stödjer ditt företags AML-funktion. Kombinera din marknadsexpertis och kundkännedom med produktspecifika riskparametrar och CM1s funktionalitet för att uppnå regelefterlevnad.

Kontakta oss

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.