« Tillbaka till alla Nyheter 21 June 2018

CM1 anordnar paneldebatt i Almedalen angående omregleringen av den Svenska spelmarknaden

Kom förbi oss under Almedalsveckan och ta del av en spännande debatt rörande omregleringen av spelmarknaden, med fokus på hur lagar och regler ska efterlevas!

Möt oss i trädgården på Mellangatan 27,onsdagen den 4/7 kl 13:30!

Omreglering av spelmarknaden med samhällsansvar

Med omregleringen av spelmarknaden 1 januari 2019 ges alla licensierade aktörer samma möjlighet att konkurrera på den svenska spelmarknaden. Men innebär den ökade konkurrensen att det blir ett bättre konsumentskydd och högre säkerhet i spel? Hur kommer spelaktörer att efterfölja svensk lagstiftning när det gäller att motverka penningtvätt och matchfixning? Debatt på scen.

Erik Sjöholm, Chef spelsäkerhet utredning, AB Svenska Spel
Mattias Hjelmberg, Intressepolitik & Media, Riksidrottsförbundet
Peter Alling, Head Of Affairs Nordics, Kindred Group
Stefan Lundberg, Chefsåklagare/Brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten
Sten Andersen, Marknadschef, ATG
Staffan Dopping, Moderator