« Tillbaka till alla Nyheter 9 juni 2017

Lansering av riskmotor

På kvällen den 8 juni gjordes det en uppdatering av CM1.

Primärt innehöll denna uppdatering en ny riskmotor.

För att få tillgång till konfigurationen av riskmotorn behöver du ha användarrollen Riskadministratör.

 

Riskmotorn är ett tillägg till CM1-grässnittet som vi lanserar en första version av den 8 juni.

Syftet är att skapa ett verktyg för mer individuell riskbedömning av kunder, såväl fysiska som juridiska personer.

Tjänsten bygger på den information som inkommer till CM1 via kundfiler. Möjligheten kommer nu finnas att sända ett bredare spektrum av kundparametrar, välja vilka av dessa som skall ingå i konfigurationen av riskmotorn och sen på en konfigurationssida var för sig sätta en risk på värdena i parametrarna. T ex kan man sätta olika risknivåer på land så att kundens riskvärde ändras när kunden flyttar från ett land till ett annat.

En kalkylering baserad på förändrade värden görs sen per dygn. Kunder går att dela in riskgrupper baserat på riskvärden och kundens riskgrupp kan därmed ligga till grund för regelmonitoreringen.

CM1-användare med rollen riskadministratör konfigurerar själva riskmotorn i gränssnittet.

 

Du som redan är CM1-kund kan läsa mer om uppdatering i utsända release notes.