« Tillbaka till alla Nyheter 1 februari 2017

Lansering av CM1 Service Desk

Under 2016 lanserade CM1 en ny serviceportal baserad på JIRA, kallad CM1 Service Desk.

Portalen förbättring kundkommunikationen och ger bättre spårbarhet i såväl pågående som avslutade ärenden.

Portalen är tänkt att användas för såväl enkla frågor som anmälan av nya krav på utveckling och rapport av incidenter.

OBS! Det går inte att skicka e-post till serviceportalen innan du är anmäld som användare. Du hittar mer information om hur du anmäler dig till portalen i en nedladdningsbart dokument i vänstermenyn på Supportsidan.