« Tillbaka till alla Nyheter 1 februari 2017

Förvaltningsplan

Tjänsten CM1 uppdateras löpande med fyra releaser per år.

Planerade uppdateringar annonseras till kunder via e-post minst två veckor innan releasedatum. Vid dessa tillfällen sänds även release notes ut. Release notes finns även att läsa i Hjälp-sektionen som inloggad i CM1:s gränssnitt.

Utöver releaserna sker uppdateringar/patchning av driftsmiljön i månatliga servicefönster fjärde torsdagen varje månad.