Vad gör man med utgångna sedlar?

När bankerna inte längre tar emot gamla sedlar så får man istället vända sig till Riksbanken där en sedel aldrig blir för gammal.

Riksbanken använder CM1 för att säkerställa att sedelinbyten inte missbrukas.