Ständiga förbättringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande banker när det gäller regeltolkning av penningtvättslagstiftning och är en av flera stora institut som aktivt driver och stödjer CM1:s utveckling. Det är till stor del den här typen av samarbete som ligger till grund för det CM1 är idag.

CM1 har regelbundna utvecklingsmöten med samtliga större kunder.