Sveriges största försäkringsbolag

Folksam är unika på många sätt. Det är kunderna som äger Folksam, största försäkringsbolaget i Sverige och framförallt så arbetar Folksam intensivt utifrån sin värdegrund så att de aldrig ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i någon som helst form.

Folksam har valt CM1 för hela koncernen som anti-penningtvättsverktyg.