Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen har som en av sina många uppgifter att granska att verksamhetsutövarna följer regelverket. Som ett led i detta använder Finansinspektionen CM1 för att pröva ägare och ledning för finansiella institut.