Ålandsbanken

Ålandsbanken, som är en fullsortimentsbank, använder CM1 för bankens verksamhet i Finland, Åland och Sverige.

Ålandsbanken använder CM1 för hela det tjänsteutbud som banken erbjuder sina kunder.